Probus Club Antwerpen - Noord

De Oprichting

D:\Walter\Probus\Foto's\01.jpgGeorge Dick (foto), de oprichter van Probus België, vroeg einde 1985 aan Rotary Antwerpen-Noord de mogelijkheid te onderzoeken om, onder haar peterschap, een zesde Probusclub op te richten in het Antwerpse. Hierop kreeg Léon Van De Moer van zijn Rotaryclub de opdracht een nieuwe Probusclub te starten.

In augustus 1986 werden een twaalftal kandidaat-leden uitgenodigd op een lunch tijdens welke Probus werd voorgesteld. Onder hen vrij veel Nederlanders. Geen interesse!

Een tweede poging, op 5 oktober 1986, slaagde wel: drie kandidaten toonden belangstelling.

D:\Walter\Probus\Foto's\03.jpgOp 29 oktober 1986 werd Probusclub Antwerpen-Noord officieel boven de doopvont gehouden in aanwezigheid van Jean de Cock, John Matthysen, J. Van Looy en M. Wils.

De eerste lunch met John Matthysen (foto), Jean De Cock en Kolonel Wils samen met de contactman ging door op 5 december 1986 in "De Kleine Bareel". Léon Van De Moer is later ook lid geworden.

In april 1987 kwamen er drie leden bij en eind 1987 waren er 9 leden ….. en alle lunches bleven doorgaan in "De Kleine Bareel".

Op 16 juli 1987 werd de eerste stuurgroep gevormd:

Voorzitter / Secretaris:

John Matthysen

Ondervoorzitter:

Robert Ruyssers

Penningmeester:

Robert Strecker

Een eerste uitstap met de club vond plaats op 19 oktober 1987 met een bezoek aan "Gazet van Antwerpen".

De club ontving haar charter op 5 mei 1988.

De "Buiten-lunch" activiteiten groeiden gestadig uit en 1989 werd afgesloten met twaalf bezoeken, uitstappen en reisjes met steeds een behoorlijk aantal deelnemers.

Vandaag, 2009, bestaat de club dus 23 jaar gerekend vanaf de eerste bijeenkomst of 21 jaar gerekend van de officiële erkenning. De club telt 36 leden met een gemiddelde leeftijd van 73 jaar.

D:\Walter\Probus\Foto's\05.jpg

De eerste vier voorzitters: vlnr John Matthysen,
Leo Hellemans, Paul De Preter en Leo Winters

 

De Activiteiten

De Lunches

De clublunches vinden plaats op elke eerste en elke derde donderdag van de maand.
Op dit ogenblik komen we samen in "Ter Vennen" te Wijnegem.
Er worden tijdens die lunches regelmatig gastsprekers uitgenodigd.
D:\Walter\Probus\Foto's\07-2.jpg
Het Clubnieuws

Heel in het begin (1987-1988) zorgde John Matthysen per brief voor de informatie aan de leden.
Robert Michiels (links op de foto) begon in 1990, toen hij secretaris werd, met het "Clubnieuws". De opeenvolgende secretarissen zetten deze traditie voort.

 

D:\Walter\Probus\Foto's\08.jpg

Dames

De Dames zijn steeds aanwezig op alle activiteiten buiten de clublunches. Daarnaast organiseren zij hun eigen bijeenkomst op iedere vierde donderdag van de maand.

 

De Fietstochten

Vanaf het begin werden er fietstochten georganiseerd. Tweemaal per jaar trekken we er op uit voor een tocht van een 35 à 40 km onderbroken door een gezellige lunch in een landelijke omgeving.
Onze fietstochten kregen een "professionele" inslag sinds Willy Van Meerbeeck de organisatie op zich nam.

Clubreizen

Sinds 1989 werd er elk jaar, uitgezonderd in 1996, een meerdaagse reis georganiseerd. De bestemmingen van de laatste jaren waren: de Veneto (Noord-Italië), Weimar, de Cotswolds, Picardië en de Champagne streek, het “Land van de Katharen”, Karlsruhe.

Daguitstappen

Twee, drie keer per jaar wordt er een daguitstap georganiseerd waar 25 tot 35 leden en partners aan deelnemen. Soms zijn deze cultureel geïnspireerd, soms betreft het industriële bezoeken. Zo bezochten we recent Koksijde (Museum Paul Delvaux) en Veurne, Maastricht en de nabij gelegen Jezuïetenberg, orgelbouwer Gerard Pels in Herselt, Umicore Hoboken, Janssen Pharmaceutica

Nationale Probusdag

Elk jaar wordt door één van de Probusclubs van België, sinds mei 2009 zijn er 100, een nationale dag georganiseerd. Om beurt neemt een Nederlandstalige en een Franstalige club deze taak op zich. In 2009 werd tijdens deze nationale dag, die doorging in Antwerpen, ook het 25-jarig jubileum van Probus België gevierd.

 

 

 

 

 
Webdesign:lieve + 32 (0)476 44 16 72